📈Rentersrente.no

KalkulatorRentekalkulator for lånRenters rente effektenFormel for utregningTips for å maksimere avkastningen

Renters rente effekten

Renters rente er en kraftig økonomisk kraft som kan hjelpe deg med å øke avkastningen på sparepengene dine over tid.

Illustrasjon for makismering av renters rente.

Hva er renters rente?

Renters rente effekten refererer til den akkumulerende avkastningen på et investeringsbeløp, inkludert både hovedbeløpet og eventuelle tidligere avkastninger. Med andre ord, du tjener renter på rentene du allerede har opptjent. Jo lenger du lar pengene vokse, desto mer vil renters rente effekten bidra til å øke avkastningen din Renters rente effekten oppstår når renter på innskudd eller lån legges tilbake på summen som utgjør grunnlaget for renteberegningen. Fremtidige renteberegninger vil dermed inkludere summen av både den opprinnelige summen og allerede påløpte renter.

Tabellen under viser hvordan avkastningen vokser over 3 år i et eksmepel for inskuud på 100 kroner med 10% rente:

ÅrTotaltAvkastning
01000
111010
212111
3133.112.1

Verdien til renters rente blir spesielt tydelig når du ser på en graf over lengre tid, slik man ser under i eksempelet nedenfor. Eksempelet viser innledende investering på 100 000 kroner over 20 år, med 10% rente per år. Sammenligner man renters rente, standardrenter og ingen renterfordelene med i det hele tatt, er det klart hvordan renters rente kan bidra til å øke investeringsverdien din.

Grafen viser en invsering på 100000 kroner over 20 år med 10% rente.

Renters rente for lån

For lån vil renters renter effeten være negativ. Desto høyere renten er, jo større effekt vil renters rente ha. Ved å bruke en rentekalkulator kan du få en bedre forståelse av hvor mye lånet vil koste deg over tid. Renters rente effekten kan også brukes til å forstå hvordan du kan betale ned lånet raskere ved å betale mer enn minimumsbeløpet. Gå til vår rentekalkulator for lån

Beregning av renters rente

For å regne ut renters rente med dine tall kan bruke kalkulatoren vår her. Hvordan det blir regnet ut er det informasjon om her.

Om renters rente

Hva er renters rente effekten?Slik regner vi ut renters renteSe hvordan du kan få bedre avkastningTips for å maksimere avkastningen med renters rente